Veri Koruma

Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Veri koruması BCN360 yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. BCN360 web sitesinin kullanımı temelde herhangi bir kişisel veri sağlamadan mümkündür. Ancak, ilgili kişi internet sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerinden yararlanmak isterse, kişisel verilerinin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle ilgili kişinin rızasını alırız.

Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin ilgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve BCN360 için geçerli olan ülkeye özel veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. Şirketimiz bu veri koruma beyanı vasıtasıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca bu veri koruma beyanı ile ilgili kişiler hakları konusunda bilgilendirilmektedir.

Kontrolör olarak BCN360, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, internet tabanlı veri aktarımları genellikle güvenlik açıklarına sahip olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili her kişi kişisel verileri bize telefon gibi alternatif yollarla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar

BCN360 ‚ın gizlilik politikası, Avrupa yasa koyucu tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) kabul edilmesi için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, halk için olduğu kadar müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için kullanılan terminolojiyi önceden açıklamak isteriz.

Bu veri koruma beyanında aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

a) Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (bundan böyle „veri sahibi“ olarak anılacaktır) ilişkin tüm bilgilerdir. Özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, bu gerçek kişinin genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği belirlenebilir.

b) Etkilenen kişi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kişi tarafından işlenen herhangi bir kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişidir.

c) İşleme, kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, sipariş edilmesi, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, okunması, sorgulanması, Kullanım, iletim, dağıtım veya diğer herhangi bir şekilde sağlama, karşılaştırma veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklama.

d) İşleme kısıtlaması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlenmesini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

e) Profil Oluşturma, kişisel tercihleri, ilgi alanlarını analiz etmek veya tahmin etmek için özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık ile ilgili hususlar olmak üzere bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için bu kişisel verilerin kullanılmasını içeren her türlü kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir. Bu gerçek kişinin güvenilirliği, davranışı, bulunduğu yer veya yer değişikliği.

f) Takma İsim,Takma isim kullanma, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve teknik ve organizasyonel şartlara tabi olması kaydıyla, ek bilgiler kullanılmadan artık belirli bir veri sahibine tahsis edilemeyecek şekilde işlenmesidir. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye devredilemez.

g) İşlemden sorumlu kişi veya işlemeden sorumlu kişi, tek başına veya başkalarıyla birlikte işleme amaç ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya diğer organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik hukuku veya üye devletlerin hukuku tarafından belirlenmişse, sorumlu kişi veya atanması için belirli kriterler Birlik hukuku veya üye devletlerin hukuku uyarınca sağlanabilir.

h) İşleyici, sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır.

i) Alıcı, üçüncü kişi olup olmadığına bakılmaksızın kişisel verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır. Ancak, Birlik yasalarına veya üye devletlerin yasalarına göre belirli bir soruşturmanın parçası olarak kişisel verileri alabilecek makamlar, alıcı olarak kabul edilmez.
j) Üçüncü kişi, veri sahibi, sorumlu kişi, işleyici ve sorumlu kişinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluştur.

k) Rıza, veri sahibi tarafından bilinçli bir şekilde ve açık bir şekilde, veri sahibinin kişisel verilerini işlediğini belirttiği bir beyan veya diğer açık olumlu eylem şeklinde verilen gönüllü niyet beyanıdır.

2. İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu kişi:

BCN360
Wanner Str. 30
45657 Recklinghausen
Almanya
Tel.: 0 212 325 34 35
E-posta: info@bcn360.de

Web sitesi: www.bcn360.de

3. Çerezler

BCN360’ın internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde saklanan ve saklanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok çerez, sözde bir çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerez için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Tanımlama bilgisinin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına web siteleri ve sunucuların atanabileceği bir dizi karakterden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını, diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

BCN360, çerezlerin kullanımıyla, bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.
Bir çerez kullanarak, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler, kullanıcının çıkarları doğrultusunda optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri hatırlamak için bir tanımlama bilgisi kullanır.
İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısında buna uygun bir ayar aracılığıyla, web sitemiz tarafından herhangi bir zamanda çerez yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. E. Genel veri ve bilgilerin toplanması

BCN360’ın web sitesi, bir veri sahibi veya otomatik bir sistem tarafından web sitesine her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) alt web siteleri Web sitemizde bir erişim sistemi üzerinden erişim sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilebilir, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda tehlikeyi önlemeye yarayan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken BCN360 ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bunun yerine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve buna yönelik reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve teknolojimizin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak için gereklidir. ve (4) bir siber saldırı durumunda kanun uygulayıcı makamlara kanun yaptırımı için gerekli bilgileri sağlamak. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler, bu nedenle, bir yandan BCN360 tarafından istatistiksel olarak değerlendirilir ve şirketimizde işlenen kişisel veriler için nihai olarak optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla veri koruma ve veri güvenliğini artırma amacıyla değerlendirilir. Biz. Sunucu günlük dosyalarındaki anonim veriler, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitemize kayıt

Veri sahibi, kişisel verileri sağlayarak işlemeden sorumlu kişinin web sitesine kaydolma seçeneğine sahiptir. Hangi kişisel verilerin, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden işleme sonuçlarından sorumlu kişiye iletildiği. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca işlemeden sorumlu kişi tarafından dahili kullanım için ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. İşlemden sorumlu kişi, verilerin bir veya daha fazla işlemciye, örneğin kişisel verileri yalnızca işlemeden sorumlu kişiye atfedilebilen dahili kullanım için kullanan bir paket hizmet sağlayıcısına aktarılmasını sağlayabilir.

İşlemden sorumlu kişinin web sitesine kaydolarak, ilgili kişinin İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin ve gerekirse cezai suçların soruşturulmasını sağlamanın tek yolunun bu olduğu arka planına karşı saklanır. Bu bağlamda, bu verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişinin korunması için gereklidir. Bu veriler, yasal bir zorunluluk olmadıkça veya cezai kovuşturma için kullanılmadıkça genellikle üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Kişisel verilerin gönüllü olarak sağlanması ile veri sahibinin kaydı, veri denetleyicisinin, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek veri sahibi içerik veya hizmetleri sunmasına olanak tanır. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri herhangi bir zamanda değiştirmekte veya işlemeden sorumlu kişinin veri tabanından tamamen silmekte özgürdür.
İşlemden sorumlu kişi, ilgili kişi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığı hakkında herhangi bir zamanda ilgili her kişiye bilgi sağlar. Ayrıca, işlemeden sorumlu kişi, herhangi bir yasal saklama zorunluluğu olmaması kaydıyla, ilgili kişinin talebi veya tavsiyesi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. İşlemeden sorumlu kişinin tüm çalışanları bu kapsamda ilgili kişi olarak veri sahibinin kullanımına açıktır.

6. Web sitesi aracılığıyla iletişim seçenekleri

BCN360 web sitesi- Yasal düzenlemeler nedeniyle, şirketimiz ile hızlı elektronik iletişim ve bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan, ayrıca elektronik posta olarak adlandırılan genel bir adresi de (e-posta adresi) içeren bilgileri içermektedir. Bir veri sahibi, e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla işlemden sorumlu kişiyle iletişime geçerse, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir veri sahibi tarafından işlemeden sorumlu kişiye gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya veri sahibi ile iletişime geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz.

7. Web sitesindeki blogda yorum işlevi

BCN360, kullanıcılara denetleyicinin web sitesinde bulunan bir blogda bireysel blog gönderileri hakkında bireysel yorumlar bırakma seçeneği sunar. Blog, genellikle herkesin erişebildiği, blog yazarları veya web blogcuları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler yayınlayabildiği veya blog yazıları adı verilen yazılarda düşüncelerini yazabildiği bir web sitesidir. Blog gönderileri genellikle üçüncü şahıslar tarafından yorumlanabilir.

İlgili kişinin bu sitede yayınlanan bloga yorum bırakması durumunda, ilgili kişinin bıraktığı yorumlara ek olarak, yorumun ne zaman girildiği ve ilgili kişi tarafından seçilen kullanıcı adı (takma ad) bilgileri saklanır ve yayınlanır. Ayrıca internet servis sağlayıcı (ISS) tarafından ilgili kişiye atanan IP adresi de loglanır. IP adresi, güvenlik nedeniyle ve ilgili kişinin yorum göndererek veya yasa dışı içerik yayınlayarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi durumunda saklanır. Bu nedenle, bu kişisel verilerin saklanması, yasanın ihlali durumunda kendisini aklayabilmesi için işlemeden sorumlu kişinin kendi çıkarınadır. Toplanan bu kişisel veriler, kanunen böyle bir aktarım gerektirmedikçe veya işlemeden sorumlu kişinin yasal savunmasına hizmet etmedikçe üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

8. Web sitesindeki blogdaki yorumlara abonelik

BCN360 blogunda yapılan yorumlara genellikle üçüncü şahıslar tarafından abone olunabilir. Özellikle, bir yorumcunun, yorumunu takip eden belirli bir blog gönderisindeki yorumlara abone olma olasılığı vardır.
Bir veri sahibi yorumlara abone olma seçeneğini tercih ederse, işlemeden sorumlu kişi, sağlanan e-posta adresinin sahibinin gerçekten o olup olmadığını kontrol etmek için çift katılım prosedürünü kullanmak için otomatik bir onay e-postası gönderir. e-posta adresinin sahibi Seçenek karar verdi. Yorumlara abone olma seçeneği herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

9. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri sahibinin kişisel verilerini işlemekten sorumlu kişi, yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya bunun Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya yasa veya yönetmeliklerde başka bir kanun koyucu tarafından belirtilmesi halinde, veri sahibinin kişisel verilerini işler ve saklar. İşlemden sorumlu kişinin tabi olduğu, sağlandı.

Saklama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak bloke edilir veya silinir.

10. Veri sahibinin hakları

a) Onay hakkı Her veri öznesi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucusu tarafından, işlemeden sorumlu kişiden kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onay talep etme hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu teyit hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemeden sorumlu kişinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

b) Bilgi edinme hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucusu tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi alma ve bu bilgilerin bir kopyasını sorumlu kişiden alma hakkına sahiptir. Ayrıca Avrupa direktifleri ve düzenleyicileri ilgili kişi hakkında bilgi sahibidir.

Aşağıdaki bilgiler hakkında:

İşleme amaçları
İşlenen kişisel veri kategorileri

Kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edilmekte olan alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılara mümkünse kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işlemeye itiraz etme hakkı bir denetim makamına şikayette bulunma hakkının varlığı kişisel veriler veri sahibinden toplanmıyorsa: Verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler GDPR Madde 22 (1) ve (4) uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin mevcudiyeti ve – en azından bu durumlarda – ilgili mantık ve bu tür işlemenin veri sahibi için kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler, ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibi, veri denetleyicisi ile aktarım ile bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

c) Düzeltme hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri tarafından kendilerine ilişkin yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir – işlemeden sorumlu kişiyle ek bir beyan yoluyla iletişime geçmek de dâhil.

d) Silme hakkı (unutulma hakkı) Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucusu tarafından, sorumlu kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep etme hakkına sahiptir. İşlemenin gerekli olmadığı durumlarda aşağıdaki Nedenler geçerlidir:
Kişisel veriler, artık gerekli olmayan amaçlar için toplanmış veya başka bir şekilde işlenmiştir.
Veri sahibi, GDPR Madde 6 (1) (a) veya Madde 9 (2) (a) uyarınca işlemenin dayandığı rızasını iptal eder ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
Veri sahibi, GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için her şeyden önce gelen meşru sebepler veya Madde 21 Paragraf 2 GDPR uyarınca veri konusu nesneleri İşleme a.
Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
Kişisel verilerin silinmesi, Birlik hukuku veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin hukuku uyarınca yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir.
Kişisel veriler, GDPR Madde 8 Paragraf 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır.
Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve ilgili BCN360 tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini isterse, herhangi bir zamanda işlemeden sorumlu kişinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir. BCN360 çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır. Kişisel veriler BCN360 tarafından kamuya açıklanmışsa ve kişisel verilerin silinmesinden şirketimiz sorumluysa, BCN360, Mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak, teknik önlemler dahil uygun önlemler, yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri işlemcilerini, veri sahibinin veri işlemeden sorumlu Kişiyi bunlardan haberdar etmek için bilgilendirmek için uygun önlemler lokal, bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya kopyalarının, işleme gerekmediği sürece silinmesini talep etmiştir. BCN360’ın çalışanı münferit durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

e) İşlemenin kısıtlanması hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucusu tarafından aşağıdaki koşullardan biri yerine getirildiğinde kontrolörün işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:
Kişisel verilerin doğruluğu, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesini sağlayan bir süre boyunca veri sahibi tarafından itiraz edilir.
İşlem hukuka aykırıdır, ilgili kişi kişisel verilerin silinmesini reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
Sorumlu kişinin artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacı vardır.
İlgili kişi GDPR Madde 21 Fıkra 1 uyarınca işlemeye itiraz etmiş ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin ilgili kişinin sebeplerinden daha ağır basıp basmadığı henüz tespit edilememiştir.
Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve ilgili kişi BCN360 tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda işlemeden sorumlu kişinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir. BCN360 ‚ın çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

f) Veri taşınabilirliği hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucusu tarafından, ilgili kişi tarafından sorumlu bir kişiye sağlanan, kendileriyle ilgili kişisel verileri alma hakkına sahiptir. yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir biçim. Ayrıca, işlemenin GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a harfine veya Maddenin 1. paragrafına göre rızaya dayanması koşuluyla, bu verileri, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişiden herhangi bir engelleme olmaksızın sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkınız da vardır. 9 paragraf 2 harf a DS-GVO veya Madde 6 paragraf 1 harf b DS-GVO uyarınca bir sözleşmede ve işleme, belirtilen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir. kamu yararına veya sorumlu kişiye devredilen resmi yetkinin kullanılmasında yer alır. Ayrıca, Madde 20 Fıkra uyarınca veri taşınabilirliği haklarını kullanırken, bu olduğu sürece diğer sorumlu taraflara iletilebilir. teknik olarak mümkün ve hak ve özgürlükleri etkilemediği sürece Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için ilgili kişi herhangi bir zamanda BCN360 ‚ın bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

g) İtiraz hakkı: İtiraz hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, kendi özel durumlarından kaynaklanan nedenlerle, herhangi bir zamanda, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucusu tarafından kendilerine ilişkin kişisel verilerin işlenmesine karşı herhangi bir zamanda verilen hakka sahiptir. Madde 6 Fıkra 1 Harf e veya f DS-GVO, itirazda bulunmak için yer alır. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz durumunda BCN360, veri sahibinin çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine hizmet eden işleme için zorunlu meşru nedenler kanıtlamadıkça, kişisel verileri artık işlememektedir. BCN360 kişisel verileri doğrudan postayı işletmek için işlerse, veri sahibi herhangi bir zamanda kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. amacı bu tür reklamları yerleştirmek. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi, BCN360 ‚ın doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederse, BCN360 kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir. Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, sizinle ilgili kişisel verilerin BCN360 tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarıyla veya GDPR Madde 89 Paragraf 1 uyarınca istatistiksel amaçlarla işlenmesine karşı doğru, Kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için bu tür bir işleme gerekli olmadığı sürece itiraz etme İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi BCN360 veya başka bir çalışanın herhangi bir çalışanı ile doğrudan iletişime geçebilir. Veri sahibi, 2002/58/EC Direktifinden bağımsız olarak, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatik prosedürler yoluyla itiraz haklarını kullanmakta serbesttir.

h) Profil çıkarma da dahil olmak üzere münferit durumlarda otomatik kararlar Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucusu tarafından verilen, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahiptir – profil oluşturma dahil – yasal kararın (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifa edilmesi için gerekli olmaması veya (2) ilgili Birlik veya Üye Devlet hukukuna dayalı olması şartıyla, sorumlu kişi tabidir, izin verilebilirdir ve bu yasal hükümler ilgili kişinin hak ve özgürlükleri ile meşru menfaatlerinin korunması için uygun önlemleri içerir veya (3) ilgili kişinin açık rızası ile verilir. 1) f Veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için veya (2) ilgili kişinin açık rızası ile gerçekleştirilmesi halinde, BCN360, hak ve özgürlükleri ve yasal hakları korumak için uygun önlemleri alır. Veri sahiplerinin menfaatleri, en azından sorumlu kişi adına bir kişinin müdahalesini alma, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı dahil olmak üzere bir kişiyi korumak için Veri denetleyicisinin çalışanları ile iletişime geçin.

i) Veri koruma yasası uyarınca onayı iptal etme hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucusu tarafından verilen, herhangi bir zamanda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı iptal etme hakkına sahiptir, bir çalışanla iletişime geçebilirsiniz. herhangi bir zamanda işlemeden sorumlu kişinin.

11. Başvurularda ve başvuru sürecinde verilerin korunması

İşlemden sorumlu kişi, başvuru sürecini yürütmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşlem elektronik olarak da yapılabilir. Bu, özellikle başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik olarak, örneğin e-posta veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla işlemden sorumlu kişiye göndermesi durumunda geçerlidir. İşlemden sorumlu kişi bir başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yaparsa, iletilen veriler yasal hükümlere uygun olarak iş ilişkisinin işlenmesi amacıyla saklanacaktır. İşlemden sorumlu kişi, başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapmazsa, silme işleminin işlemden sorumlu kişinin diğer herhangi bir meşru menfaatiyle çelişmemesi koşuluyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra başvuru belgeleri otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda bir diğer meşru menfaat, örneğin Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde ispat yükümlülüğüdür.

12. İşleme için yasal dayanak

Madde 6 Ben bir GDPR, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için şirketimize yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin malların teslimi veya diğer hizmetlerin veya bedellerin sağlanması için gerekli olan işleme operasyonlarında olduğu gibi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekliyse, işleme, Madde 6 I’e dayanmaktadır. lit.b GDPR. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturma durumlarında, sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, örneğin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme GDPR’nin 6. Maddesinin I bendi c bendine dayanmaktadır. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Örneğin, şirketimizin bir ziyaretçisinin yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi durumunda durum böyle olacaktır. Daha sonra işleme, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının d bendine dayalı olacaktır. Sonuç olarak, işleme operasyonları GDPR’nin 6. Maddesinin I bendi f bendine dayalı olabilir. Yukarıda belirtilen hukuki dayanaklardan herhangi biri kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, ilgili kişinin menfaatleri, temel hak ve özgürlüklerinin korunması kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatini korumak için işlenmesi gerekli ise bu hukuki dayanak esas alınır. Avrupa yasa koyucu tarafından özellikle belirtildiği için bu tür işleme işlemlerini gerçekleştirmemize özellikle izin verilmektedir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin kabul edilebileceği görüşünü benimsemiştir (alıntı 47 cümle 2 GDPR).

13. Kontrolör veya üçüncü bir tarafça takip edilen işlemedeki meşru menfaatler
Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 I lit.f’ye dayanıyorsa, meşru menfaatimiz ticari faaliyetlerimizin tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına yürütülmesidir.

14. Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Süre sona erdikten sonra, bir sözleşmeyi yerine getirmek veya başlatmak için artık gerekli olmadığı sürece ilgili veriler rutin olarak silinir.

15. Kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin yasal veya sözleşme hükümleri;

Sözleşmenin kurulması için gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; provizyon yapılmamasının olası sonuçları
Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasaların gerektirdiğini (ör. vergi düzenlemeleri) veya aynı zamanda sözleşme düzenlemelerinden (ör. sözleşme ortağına ilişkin bilgiler) kaynaklanabileceğini size açıklıyoruz. Bir sözleşme akdetmek için bazen bir veri sahibinin bize daha sonra işlememiz gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, veri sahibi, şirketimiz kendileriyle bir sözleşme yaptığında bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, ilgili kişi ile sözleşmenin yapılamayacağı anlamına gelir. İlgili kişi kişisel verileri sağlamadan önce, ilgili kişi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının kanun veya sözleşme gereği mi yoksa sözleşmenin akdedilmesi için mi gerekli olduğu, kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin bir yükümlülüğün olup olmadığı ve kişisel verilerin sağlanması için gerekli olup olmadığı vaka bazında ilgili kişiye açıklanır. kişisel verilerin sağlanamamasının doğuracağı sonuçlar.

16. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

Bu veri koruma beyanı, Nürnberg’de harici veri koruma görevlisi olarak görev yapan DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH’nin veri koruma beyanı oluşturucusu tarafından, BT ve veri koruma kanunu avukatı Christian Solmecke ile işbirliği içinde oluşturulmuştur.

Almanya'da şirket kurulumu hakkında
aklınızda ki soruları gidermek için bilgi alın