Almanya’da Oturum İzni Nasıl Alınır? 2021 Güncel Gereksinimler

Almanya’da Oturum İzni Nasıl Alınır? 2021’de Almanya’da oturum almak için gerekli evraklar nelerdir?
——–

Avrupa Birliği, Türkiye dahil üçüncü ülke vatandaşlarının Almanya’da ikamet izni almak için bulundukları şehir veya bölgedeki yabancılar ofisine başvurmaları ve Almanya’da ikamet için gerekli belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu kuruma gerekli belgeler en güncel hali ile verilmelidir. Göçmenlik Bürosu, çalışma izinleri de dahil olmak üzere oturma izni hakkı konusunda karar verme yetkisine sahip olup, Almanya’da ikamet, Avrupa Birliği Mavi Kart ve AB daimi ikamet kapsamına giren konularda son kararı veren kurumdur.

Almanya Oturum İzni (İkamet) başvurusu değerlendirilirken, başvuru sahibinin Alman kamu güvenliği ve düzenine olan duyarlılığı, Almanya Federal Cumhuriyeti ile olan bağları ve Almanya’da ikamet süresi dikkate alınır. Ayrıca kişinin iş durumu, çalışıyorsa gerekli izinlere sahip olması, Almanca bilgisi, Federal Almanya yasalarına ve sosyal düzenine uygunluğu da dikkate alınır.


Federal Alman Göçmenlik Kanunu’na göre Almanya’da ikamet izni talep eden kişinin başvurusu değerlendirildiğinde;

 • Almanca sözlü olarak basit bir şekilde kendini yeterince ifade edebilme,
 • Kişi ile birlikte yaşayan aile fertleri için yeterli büyüklükte bir eve sahip olmak,
 • Kişinin Almanya’da bir entegrasyon kursuna katılması gerekiyorsa, kişinin Almanca entegrasyon kursunu başarıyla tamamlamış olması,
 • Okul ve mesleki eğitim diploması,
 • Kendileriyle ile birlikte aile birliği içinde yaşayan yakınlarının aile sağlık sigortası yaptırmaları,
 • Almanya’da çalışmak için tüm yasal izinlere sahip olması ve bir iş nedeni ile düzenli gelire sahip olması,
 • Kendisiyle aile birliği içinde yaşayan eşin yurt içinde ve yurt dışında yaşlılık güvencesi primi ve ödemesi yapmasına izin verilmesi (bedensel, ruhsal veya ruhsal hastalıkları kapsayan bir durum veya zorunlu maluliyet halleri hariç)
 • İkamet izni başvurusunda bulunan kişi, kendisiyle birlikte yaşayan aile bireylerini desteklemek için ise, aile hayatını korumak için sabit bir sabit gelir kullanmalıdır.
 • Federal Almanya Cumhuriyeti’nin hukuku, sosyal düzeni ve yaşam koşulları hakkında temel bilgilere sahip olmak,

İkamet iznine başvuran kişi, kendisi ile birlikte yaşayan bir aile ferdinin hayatını temin edecekse, yeteri kadar geniş bir eve sahip olduğundan emin olunmalıdır. Buna çok dikkat edilmektedir. Her bireyin AB normlarında yaşama alanı bulunmalıdır.


Evlilikleri nedeniyle Almanya’da ikamet izni başvurusunda bulunan çiftler için eşlerinden birinin bu koşulları sağlaması yeterlidir.

BCN360 Danışmalık

BCN360 sizin için Almanya’da şirket kurulumu konularında tüm süreçlerde yanınızda ve ilk günden son güne kadar sizinle. Almanya’da profesyonel iş danışmanlığı için BCN360’dan teklif almayı unutmayın!

Almanya'da Oturum Alma
Almanya Oturum Alma Nedir & Nasıl Alınır? 2021 Almanya’da Oturum Alma Şartları Nelerdir? BCN360 Oturum İzni Alma

Almanya’da Oturum İzni Nasıl Alınır?

Almanya’da uzun süre kalmak isteyenler oturma izni almak zorundadır. Almanya’da oturum izni almanın en kolay 4 yolunu sizler için BCN360 olarak listeledik.

Almanya Oturma İzni Türleri Nelerdir?

Almanya’da 4 tür oturma izni vardır. Bunlar İkamet İzni, Yerleşim İzni, Avrupa Birliği (AB) Daimi Oturum İzni, Avrupa Birliği (AB) Mavi Kart Talebi‚dir.

1. İkamet İzni

Standart oturma izninin süresi, Almanya’da bulunma nedenine ve ikamet izni başvurusunun amacına bağlı olarak sınırlıdır. Aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler sınırlı oturma izni alabilirler:

 • Şirket kuranlar,
 • Almanya’ya iş nedeniyle gidenler,
 • Mesleki eğitim almak veya tamamlamak isteyenler,
 • Mülteciler (Uluslararası hukuk veya insani gerekçelerle sığınma talebinde bulunan kişi)
 • Ailevi nedenlerle göç etmek zorunda olanlar,
 • Alman vatandaşlığını bırakıp tekrar Almanya’ya dönen yabancılar,
 • AB ülkelerinden birinde daimi oturma iznine sahip olanlar,
 • Üçüncü ülke vatandaşları, yalnızca standart oturma izni kapsamında belirtilen özelliklere göre Almanya’da çalışabilirler.


2. Yerleşim İzni

Çalışma iznini de içeren Almanya ikamet izni süresiz olarak verilir. İkamet iznine sahip olmak için aşağıdaki koşullar gerekmektedir.

 • Almanya’da en az 5 yıllık oturum izninizin olması
 • İkamet izni başvurusunda bulunan kişinin kendisinin ve ailesinin maddi geçimini sağlayabilecek durumda olması
 • Almanca olarak kendisini ifade edebilmesi
 • Öncesinden herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması
 • Yüksek vasıflı meslek sahipleri için oturum süresi koşulu daha az dikkate alınabilir
 • AB Mavi Kart sahipleri de yaklaşık iki yıl sonra ikamet izni başvurusunda bulunabilirler

3. Avrupa Birliği (AB) Daimi Oturum İzni


Avrupa Birliği daimi ikamet izni süresizdir ve Almanya’da çalışma izni de buna dahildir. AB daimi ikamet izni verilme şartları Almanya ikamet izni koşullarıyla benzerlik gösterir. AB daimi ikamet izni diğer AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkının da içerir ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde oturum izni alma hakkı da tanır ama bu oturum izni süreli olup belli bir tarih aralığını kapsar.

4. Avrupa Birliği (AB) Mavi Kart Talebi


AB vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşları yüksek nitelik gerektiren bir mesleğe sahip ve o işte çalışma amacıyla Almanya’ya geliyorsa ve yüksek öğrenim amacıyla veya başka bir ikamet izniyle Almanya’da ikamet edecekse AB Mavi Kart başvurusunda bulunabilirler.

Avrupa Birliği ikamet izninde, Avrupa Birliği üye ülkelerden biri tarafından tanzim edilmiş mavi kart hamili olması ve yabancının Avrupa Birliği üye ülkesinde mavi kartı ile en az 18 ay ikamet etmesi ve aynı zamanda en az 2 yıldan beri Mavi Kart sahibi olması gerekmektedir. Oturma izni Almanya’nın genelinde geçerli olmak üzere verilmektedir. Kendi ikamet adresinizi kendiniz belirlemekte özgürsünüz. İkamet izni schengen vize uygulama antlaşması hükümlerine göre 90 günü aşmamak kaydıyla schengen antlaşmasına taraf ülkelerde de yasal olarak geçerlidir.

İkamet izni talebinde bulunan kişi, önemli ekonomik yararın olacağı düşünülen veya bölgesel ihtiyacın bulunduğu bölgelerde iş istihdamı sağlayacaksa kişiye bağımsız çalışma amaçlı oturum izni verilebilir. İkamet izni talebi değerlendirilirken yabancının girişimcilik tecrübesi, yatırılacak sermayenin miktarı, uygulamaya konacak işin istihdama ve meslek eğitimine etkileri ve teknolojik yenilik çalışmalarına katkıları açısından da ayrıca değerlendirilmeye tabi tutulur.

İltica talebinde bulunmuş olan bir yabancıya iltica işlemlerinin nihai olarak sonuçlanmasından önce ikamet izni verilmesi ve yasal hak sahipliği dışında sadece en yüksek eyalet merciinin onayı ile mümkündür ve ancak Federal Almanya’nın çıkarlarının dikkate alınması ile birlikte iltica talebinde bulunan kişiye ikamet izni verilmektedir. İltica talebi ve süreçleri oldukça zorlu bir süreçtir bunu hedefleyen kişinin bunları muhakkak göz önünde bulundurmalıdır.

45 yaşından büyük yabancılar, ancak uygun bir yaşlılık güvencesine sahip olmaları halinde ikamet izni alabilirler.

İkamet izni en fazla üç yıl süreyle verilmektedir. Üç yıl sonra yabancının planladığı işi bir şekilde gerçekleştiriş ve geçimini ve kendisiyle birlikte yaşayan aile bireylerinin geçimini sağlaması halinde daimi yerleşme izni verilmektedir.

BCN360 ile Her Şey Kolay

BCN360 ile Almanya’da iş kurmak, Almanya’da yatırım yapmak ve Almanya’da oturum izni almak artık çok kolay. Yatırım, oturum ve iş danışmanlığı olarak 4 ülke de hizmet veren BCN360, sizi ücretsiz görüşmeye davet ediyor.

Almanya Oturum İzni Nasıl Uzatılır?

Yabanсı memleket vаtаndаşının Almanya’ya girişinden ѕonra Yabancılar Daіresі aracılığıyla verilmiş yada süresi uzatılmış bir ikamet izni уasa hükümlerine sınırlanmış olarak uzatılabilir.

Almanya’da Oturum İzni uzаtılmаdаn başlangıçta yabancının bir harmоni kursuna yerli yerinde olarak katılma yükümlülüğüne uyuр uymadığı tespit edilir. Yabancının, 44a mаddesinin 1’nci fıkrаsı 1’nci cümlesіne bakılırsa bir uyum kursuna sistemli olаrаk iştirak yükümlülüğünü іhlal etmesi hаlinde bu durum, оturma izninin uzаtılmаsınа ilişik düzenlіlіk verilirken dіkkate alınır.

Oturma izninin uzatılması huѕuѕunda düzenlilik vеrilirkеn, müracaat sahibinin yasal ikametinin ѕüreѕi okunuşu yabancının Fеdеral Almanya’da legаl olarak ikamet eden eş bireyleri amacıyla ortaya çıkacak sonuçlаr dikkate alınır.

Yabancının uyum kursunа yerlі yerinde olarak katılma koşulunun bulunması halinde, koca uzlaşma kursunu muvaffakiуetli biçimde tamamlayamazѕa yada sosyal, toplumsal yaşama özgе muhtelif uyum sağladığını kanıtlama etmediği sürece oturma іznі her defasında en aşağı olarak 1 sеnе uzatılır. Yabanсı memleket vаtаndаşının Almanya’ya girişinden ѕonra Yabancılar Daіresі aracılığıyla verilmiş yada süresi uzatılmış bir ikamet izni уasa hükümlerine sınırlanmış olarak uzatılabilir. Almanya Oturmа İzni uzаtılmаdаn başlangıçta yabancının bir harmоni kursuna yerli yerinde olarak katılma yükümlülüğüne uyuр uymadığı tespit edilir.

Yabancının, 44a mаddesinin 1’nci fıkrаsı 1’nci cümlesіne bakılırsa bir uyum kursuna sistemli olаrаk iştirak yükümlülüğünü іhlal etmesi hаlinde bu durum, оturma izninin uzаtılmаsınа ilişik düzenlіlіk verilirken dіkkate alınır.

Oturma izninin uzatılması huѕuѕunda düzenlilik vеrilirkеn, müracaat sahibinin yasal ikametinin ѕüreѕi okunuşu yabancının Fеdеral Almanya’da legаl olarak ikamet eden eş bireyleri amacıyla ortaya çıkacak sonuçlаr dikkate alınır.

Yabancının uyum kursunа yerlі yerinde olarak katılma koşulunun bulunması halinde, koca uzlaşma kursunu muvaffakiуetli biçimde tamamlayamazѕa yada sosyal, toplumsal yaşama özgе muhtelif uyum sağladığını kanıtlama etmediği sürece oturma іznі her defasında en aşağı olarak 1 sеnе uzatılır.

Randevu Al

Bizi arayın veya aşağıda ki formu doldurun, sizinle en kısa süre de iletişime geçeceğiz. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.